Werkenden in de flexibele schil

Aantal werkenden

Tot de flexibele schil behoren officiëel werknemers met een flexibel contract en zelfstandigen zonder personeel. Hieronder wordt een visualisatie gepresenteerd die de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen vanaf 2008 weergeeft. Vervolgens worden twee visualisaties gepresenteerd die dieper ingaan op de arbeidsverhoudingen van flexwerkers en zelfstandigen.

Kenmerken werkenden

In deze sectie wordt er verder ingezoomd op de flexibele schil. Welke leeftijd hebben deze personen? Werken er meer mannen of vrouwen in de flexibele schil? Wat is het opleidingsniveau van deze personen? En hebben zij dit jaar (formeel) onderwijs gevolgd?

Uren werkzaam

Hieronder gaan we verder in op de verschillen in het aantal uren dat flexwerkers en zelfstandigen werken.

Sector en onderwijs

De visualisatie hieronder presenteert de top 10 sectoren met het hoogste percentage flexwerkers dat regulier onderwijs volgt. Het volgen van onderwijs kan de positie van werknemers op de arbeidsmarkt versterken om zo sneller een nieuwe baan te vinden na ontslag.

Huishouden

Als we naar de samenstelling van het huishouden van flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel kijken, is het belangrijk om te letten op het aantal personen dat alleenstaand is. Zij kunnen namelijk niet terugvallen op hun partner bij inkomensverlies.

Beroepen

Personen die werken in beroepssegmenten met een groot aandeel flexwerkers of ZZP'ers lopen vaak meer risico tijdens economisch zware tijden, omdat het makkelijker is hen te ontslaan dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

Overbruggingsregeling

Zelfstandigen die gemiddeld 23,6 uur of meer werken komen mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Meer informatie over TOZO kunt u lezen op de site van de Rijksoverheid.

POWERED BY

powered by