Bedrijven met belemmeringen, door tekort aan arbeidskrachten